Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

05.03.2014

San Marino

SAN MARINO

Trzecie najmniejsze państwo w Europie (po Watykanie i Monako). San Marino leży w całości na terytorium Włoch, nie graniczy z innymi krajami. Podzielone jest na 9 okręgów. Cały kraj zamieszkuje nieco ponad 30 tys osób. Zdjęcia wykonane zostały w okręgu San Marino, czyli w stolicy kraju.

The third smallest state in Europe (after the Vatican and Monaco). San Marino is located entirely within the territory of Italy, no borders with other countries. It is divided into nine districts. The whole country lives a little more than 30 thousand people. Photos were taken in the district of San Marino, which is the capital of the country.


Zdjęcia przysłali członkowie stowarzyszenia/Pistures sent association members: Regolaristi Sammarinesi
Fecebook Fanpage: Regolaristi Sammarinesi 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz