Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

02.08.2014

Kazakhstan

ASTANA

Następny kraj w naszych zbiorach! Dostaliśmy zdjęcia ze stolicy Kazachstanu! Astana jest stolica od roku 1997. Miasto zamieszkuje pnad 700 tys osób.

Next country in our collections! We got the pictures from the capital of Kazakhstan! Astana is the capital since 1997. Town is inhabited things are going for 700 thousand people.Zdjęcia przysłał/Pictures sent: Rafał Bazela

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz