Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

24.10.2013

India

AGRA

Dziś kapitalne zdjęcia z Indii! Tadż Mahal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budowli świata. Znajduje się w indyjskim mieście Agra - około 200 km od stolicy kraju - Delhi.

We show fantastic photos from India today! Taj Mahal is one of the most recognizable building in the world. You can find it in indian city Agra - about 200 km from capital of India - New Delhi.Tadź Mahal - zbudowane pomiędzy rokiem 1632 a 1654.

Taj Mahal - built between 1632-1654.


Grobowiec Itmad-Ud-Daulah - zbudowane pomiędzy rokiem 1622 a 1628.

Itmad-Ud-Daulah Tomb - built between 1622-1628.

Zdjęcia zrobił i przysłał nam nasz przyjaciel z Arabii Saudyjskiej - Heymoo Al-heymoo.
Photos made and sent us our friend from Saudi Arabia - Heymoo Al-heymoo.


PORT BLAIR - ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

Port Blair jest stolicą Andamanów i Nikobarów - wyspiarskiego terytorium związkowego należącego do Indii. Miasto położone nad Morzem Andamańskim liczy ponad 110 tys. mieszkańców.

Port Blair is the capital of the Andaman and Nicobar Islands - union territory of the island belonging to India. The town situated on the Andaman Sea is over 110 thousand. residents.

Zdjęcia przysłał Vishal Govind, administrujący stroną:
Photos sent Vishal Govind, who is the administrator page:
 A Ride To Andaman And Nicobar Islands

Zdjęcia przysłała Pulls Barua ze strony:
Pictures sent Pulls Barua of page:
Andaman & Nicobar Islands


22.10.2013

Malawi

MAFINGA HILLS

Malawi to państwo we wschodniej Afryce, graniczące z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią. Góry Mafinga leżą właśnie na granicy między Malawi a Zambią i po niedawnych przesunięciach granic właściwie nie wiadomo czy zdjęcie na pewno zrobione zostało w Malwi czy może już w Zambii, gdyż nikt nie wie, gdzie przebiega oficjalna granica. W każdym razie wykonane zostało podczas zdobywania najwyższego szczytu Malawi - Sapitwa Peak (3001 m npm).

Malawi is a country in East Africa, bordering with Tanzania, Mozambique and Zambia. Mafinga Hills lie just on the border between Malawi and Zambia and the recent changes to the borders it is not clear whether the picture was definitely taken - in Malwi or perhaps already in Zambia, because no one knows where is the official border. Photo was taken while gaining the highest peak in Malawi - Sapitwa Peak (3001 m).


Zdjęcie zrobił dla nas Robert Gondek zdobywający wszystkie najwyższe szczyty Afryki.
Photo taken for us by Robert Gondek to wins all of the highest peaks in Africa.
www.szczytyafryki.pl
Facebook - W drodze na najwyższe szczyty Afryki


15.10.2013

Prince Edward Islands

MARION ISLAND

Niezwykłe miejsce! Wyspa Mariona wchodzi w skład archipelagu Wysp Księcia Edwarda na Oceanie Indyjskim. Należy do Republiki Południowej Afryki. Leży w odległości 1770 km od stałego lądu. Wyspa jest niezamieszkała. Znajduje się tam jedynie stacja badawcza. Wyspa ma także olbrzymie znaczenie strategiczna dla USA, stąd nie może się tam dostać nikt nieupoważniony, nieposiadający pozwolenia rządu RPA. Do tej pory wyspę odwiedziło jedynie około 1000 osób. I nasze logo!

Unique place! Marion Island is part of the Prince Edward Islands archipelago in the Indian Ocean. It belongs to South Africa. It is situated at a distance of 1770 km from the mainland. The island is uninhabited. There is only a research station. The island has a huge strategic importance for the U.S., so can not get no unauthorized, without a permit South African government. Until now, the island was visited by only about 1,000 people. And our logo!
Zdjęcia przysłał do nas David Hartzenberg.
Pictures sent by David Hartzenberg.

11.10.2013

South Sudan

YEI

Południowy Sudan to aktualnie najmłodsze państwo świata, które oficjalnie uzyskało niepodległość 9 lipca 2011 roku, w wyniku podziału Sudanu na dwa oddzielne państwa: Sudan i Sudan Południowy. Miasto Yei znajduje się na południu kraju, blisko granicy z Ugandą. Zamieszkałe przez około 170 tys. osób.

South Sudan is currently the youngest country in the world, which officially gained independence July 9, 2011, as a result the division of Sudan into two separate countries: Sudan and South Sudan. Yei town in the south of the country, near the border with Uganda. Inhabited by approximately 170 thousand. people.


Zdjęcia zrobiła dla nas Agnieszka Samolej, która obecnie mieszka w Yei.

Pictures were taken by Agnieszka Samolej who now lives in Yei.

06.10.2013

Papua New Guinea

PORT MORESBY

Kolejny kraj do naszej kolekcji! Tym razem odległa Papua Nowa Gwinea - państwo w Oceanii, położone na wyspie Nowa Gwinea oraz około 2800 innych wyspach. Port Moresby to stolica tego kraju.

The next country to our collection! This time the distant Papua New Guinea - a country in Oceania, situated on the island of New Guinea and around 2800 other islands. Port Moresby is the capital of the country.

Zdjęcie przysłał Ken Pep. Na zdjeciu matka z dzieckiem na Uniwersytecie Adwentystów w Port Moresby.

Picture sent  by Ken Pep. The photo shows a mother with a child at the Pacific Adventist University in Port Moresby.


01.10.2013

Jordan

PETRA

Petra to ruiny miasta Nabatejczyków w południowo-zachodniej Jordanii. Jest jednym z siedmiu nowych cudów świata. Znajduje się też na liście światowego dziedzictwa UNESCO. O Petrze więcej przeczytać można TUTAJ

The ruins of Petra Nabateans city in southwestern Jordan. It is one of the seven new wonders of the world. There is also on the UNESCO World Heritage Site. About Petra can read more HEREZdjęcia przysłała/Photos sent: Olga Adamczewska


AMMAN

Dziś zdjęcia ze stolicy Jordanii! Na zdjęciach Cytadela znajdująca się na wzgórzu al-Qala. Jest to pozostałość po starożytnym mieście Rabbath-Ammon.
Today pictures from the capital of Jordan! In the pictures are Citadel located on a hill al-Qala. It is a remnant of the ancient city of Rabbath-Ammon.Zdjęcia zrobiła dla nas nasza przyjaciółka Olga Adamczewska.

Photos done for us our friend Olga Adamczewska.