Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

15.03.2014

Armenia

YEREVAN

Wiele zdjęć mamy z pięknej stolicy Armenii - miasta Erywań!! Miasto uznawane jest za jedno z najstarszych na świecie.
Many of the photos we have from the beautiful capital of Armenia - Yerevan city! It's considered to be one of the oldest cities in the world.

Instytut Matenadaran - muzeum dawnych rękopisów ormiańskich.

Matenadaran Institute - an ancient manuscript repository.
Plac Republiki w Erywaniu.

Republic Square in Yerevan.


Pomnik Dawida Sassoun (Sasuntsi Davit) - bohatera poematu narodowego.

David of Sasun (Sasuntsi Davit) monument - hero of armenian national epic poem.


W tle stary Czerwony Most oraz Kompleks im. Karena Demircziana - centrum sportowe i koncertowe w Erywaniu.

In the background is old Red Bridge and Karen Demirchyan Komplex - sports and concerts centre in Yerevan.


Kaskada - najbardziej znane miejsce w Erywaniu. 600 schodów!

Cascade - the most famous place in Yerevan. 600 stairs!Wszystkie te zdjęcia zrobiła dla nas Isabell Sardarian z Erywania.

All these pictures was made for us by Isabell Sardarian from Yerevan.
Armenia Art & Architecture

Kilka zdjęć z okolic Kaskady otrzymaliśmy też od Roobika z Armenia News
Na zdjęciach m.in. pomnik Aleksandra Tamaniana - architekta, który zaprojektował Kaskadę.

Some pictures from the area Cascade we received also from Roobik - Armenia News
We have also picture with Statue of Alexander Tamanian - the architect who designed the Cascade.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz