Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

10.09.2013

Indonesia

PONTIANAK

Pontianak leży na wyspie Borneo, w prowincji Kalimantan Zachodni. Przez miasto przebiega równik! Zdjęcia zrobione zostały właśnie w miejscu, które ten równik wyznacza, około 3 km na północ od centrum miasta.

Pontianak is located on the island of Borneo, in the province of West Kalimantan. Equator runs through the town! Pictures taken are just in a place that defines the equator, about 3 km north of the city center.Zdjęcie przysłał/Photo sent: Grzegorz Pełka
blog - WorldWideVet
facebook - WorldWideVetSINGKAWANG

Singkawang to miasto w Indonezji, w zachodniej części wyspy Borneo, nad Morzem Południowochińskim. W mieście żyje ponad 100 tys. mieszkańców.

Singkawang is a city in Indonesia, in the western part of the Borneo island, near the South China Sea. In the city there are more than one hundred thousand. residents.


Zdjęcie przysłał/Photo sent: Grzegorz Pełka
blog - WorldWideVet
facebook - WorldWideVet


JAKARTA

Dżakarta - stolica i największe miasto w Indonezji. Ponad 8,5 mln. mieszkańców. Miasto położone jest na wyspie Jawa.
Jakarta - the capital and the biggest city in Indonesia. More than 8.5 million people. The city is located on the Java island.


W tle wysoki na 137 metrów Pomnik Narodowy (Tugu Monas), symbol niepodległości.


National Monument (Tugu Monas) is a symbol of independence, 137 meters tall.


Pozostałe zdjęcia zrobiono na lotnisku w Dżakarcie. Przysłał Medoo Almansoury

Other photos was taken at the airport in Jakarta. Sent Medoo Almansoury

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz