Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

23.04.2014

Georgia

GERGETI


W pobliżu wioski Gergeti w północnej Gruzji znajduje się słynny gruziński klasztor Cminda Sameba z XIV wieku. Kościoł położony jest na wysokości 2170 m npm.

Near the village of Gergeti in northern Georgia is famous Georgian monastery Gergeti Trinity Church (Tsminda Sameba) of the fourteenth century. Church is situated at an altitude of 2170 meters above sea level.


Są to kolejne zdjęcia od Agnieszki i Michała.
There are next photos from Agnieszka and Michał.


MOUNT KAZBEK


Widoczny w tle szczyt Kazbek to jeden z najwyższych szczytów Kaukazu, leżący na granicy Gruzji i Rosji. Jego wysokość to 5033 m npm. Zdjęcie zrobione z okolic klasztoru Cminda Sameba.

Visible in the background peak of Mount Kazbek is one of the highest peaks of the Caucasus, lying on the border between Georgia and Russia. Its height is 5033 meters above sea level. Picture taken from the vicinity of the monastery Gergeti.Zdjęcie od/Picture from: Agnieszka Kierczak i Michał GretkowskiATENI SIONI

Ateni Sioni to słynny gruziński kościół położony około 10 km od miasta Gori, w dolinie rzeki Tana.

Ateni Sioni is a famous Georgian church located about 10 km from the city of Gori, in the valley of the River Tana.


Zdjęcie od/Picture from: Agnieszka Kierczak i Michał Gretkowski


ALAVERDI MONASTERY

Monastyr Alawerdi położony jest we wschodniej Gruzji. Zbudowany został w XI wieku i był najważniejszą świątynią w całym regionie Kachetii. Jest drugim co do wysokości kościołem w Gruzji - jego wysokość to 55 m.

Alaverdi Monastery is located in eastern Georgia. It was built in the eleventh century and was the most important temple in the whole region of Kakheti. It is the second largest church in Georgia - its height is 55 m.


Zdjęcie od/Picture from: Agnieszka Kierczak i Michał Gretkowski


AKHALTSIKHE
Achalciche to miasto w południowo-zachodniej Gruzji. W starej części miasta - Rabati - znajduje się niedawno zrekonstruowana twierdza z XII wieku.

Akhaltsikhe is a city in southwestern Georgia. In the old part of the city - Rabati - is a recently reconstructed fortress from the twelfth century.
Zdjęcia od/Pictures from: Agnieszka Kierczak i Michał Gretkowski


UPLISTSIKHE

Skalne miasto Upliscyche we wschodniej Gruzji powstało w V wieku przed naszą erą. Jest to jedna z najstarszych osad miejskich w Gruzji.

Uplistsikhe rock city in eastern Georgia, was founded in the fifth century BC. It is one of the oldest urban settlements in Georgia.


Zdjęcia od/Pictures from: Agnieszka Kierczak i Michał Gretkowski


KUTAISI

Miasto w zachodniej Gruzji nad rzeką Rioni. Drugie pod względem wielkości i siedziba parlamentu w tym kraju. Na zdjęciach dwie słynne światynie - monastyr Gelati i katedra Bagrata
City in western Georgia near the river Rioni. The second largest and the seat of parliament in the country. In the pictures the two famous temples - Gelati Monastery and Bagrati Cathedral.


Są to kolejne zdjęcia z Gruzji od Agnieszki i Michała.

There are next photos of Georgia from Agnieszka and Michał.


VARDZIA

Wardzia to pozostałości skalnego miasta w południowej Gruzji, niedaleko miasta Aspindza. Budowane od 1185 roku. Obecnie jest to olbrzymi rezerwat - muzeum, udostępnione turystom.

Vardzia is the remains of the rock city in southern Georgia, near the city of Aspindza. Built from 1185 years. Today it is a huge reserve - a museum, available to tourists.


Przysłane przez Agnieszkę z naszego zespołu.

Sent by Agnieszka from our ensemble


SIGHNAGHI

Jest to jedno z najmniejszych państw gruzińskich, położone we wschodniej części kraju, w regionie Kachetia.

It is one of the smallest countries in Georgia, located in the eastern part of the country, in the region of Kakheti.


Zdjęcie zrobiła Agnieszka z naszego zespołu.

Photo was made by Agnieszka from our ensemble.

GORI

Miasto w środkowej Gruzji liczące około 50 tys mieszkańców. Znane głównie jako miejsce urodzin Józefa Stalina. Zdjęcie zrobione przed muzeum jemu poświęconemu. Na drugim forteca w Gori.

A town in central Georgia, with population of around 50 thousand inhabitants. Known mainly as the birthplace of Joseph Stalin. Picture taken in front of a museum dedicated to him. On second picture fortress in Gori.


Zdjęcie od Agi z naszego zespołu.

Photo sent by Agnieszka from our ensemble.


RUSTAVI

Rustavi to gruzińskie miasto położone około 25 km na południe od stolicy kraju Tbilisi. Zdjęcie, przysłane przez Centrum Młodzieży w Rustavi, zrobione zostało przed budynkiem ratusza, wśród figur muzyków.
Rustavi is georgian city situated 25 km southest of the capital Tbilisi. Picture sent by Rustavi Youth Centre was taken in front of Rustavi city hall, near the statue of musicians.


BATUMI


Nie tylko u nas deszczowo.

Prezentujemy fotki z gruzińskiego miasteczka Batumi położonego nad Morzem Czarnym, w południowo-zachodniej części kraju.

Not only in our country rainy. 

We present photos from the Georgian city of Batumi located at the Black Sea in the south-western part of the country.


Przysłane przez:
Sent by: 
1 komentarz: