Mapa


Pokaż Istebna around the world! na większej mapie

15.10.2013

Prince Edward Islands

MARION ISLAND

Niezwykłe miejsce! Wyspa Mariona wchodzi w skład archipelagu Wysp Księcia Edwarda na Oceanie Indyjskim. Należy do Republiki Południowej Afryki. Leży w odległości 1770 km od stałego lądu. Wyspa jest niezamieszkała. Znajduje się tam jedynie stacja badawcza. Wyspa ma także olbrzymie znaczenie strategiczna dla USA, stąd nie może się tam dostać nikt nieupoważniony, nieposiadający pozwolenia rządu RPA. Do tej pory wyspę odwiedziło jedynie około 1000 osób. I nasze logo!

Unique place! Marion Island is part of the Prince Edward Islands archipelago in the Indian Ocean. It belongs to South Africa. It is situated at a distance of 1770 km from the mainland. The island is uninhabited. There is only a research station. The island has a huge strategic importance for the U.S., so can not get no unauthorized, without a permit South African government. Until now, the island was visited by only about 1,000 people. And our logo!
Zdjęcia przysłał do nas David Hartzenberg.
Pictures sent by David Hartzenberg.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz